a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
LA REVOLUCIÓ RUSSA I L'URSS
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Revolució Russa
La Rússia tsarista
L'oposició al tsarisme
La Revolució del 1905
La Revolució de Febrer
La Revolució d'Octubre
Guerra civil i comunisme de guerra
El PCUS
La Unió Soviètica (URSS)
La NEP
L'expansió del comunisme
La successió de Lenin
L'estalinisme
L'economia estalinista
La repressió estalinista
Personatges Revolució Russa

La Revolució Russa

Revolució Russa
Procés revolucionari que, a Rússia, posà fi a l’autocràcia dels tsars i dugué a la instauració d’un règim socialista.
[+] conceptes
Revolució Russa VIQ WIK
Socialisme VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Estat socialista VIQ WIK

Glossari  Inici


La Rússia tsarista

Tsarisme
Règim polític a la Rússia dels tsars.
Autocràcia
Sistema polític en què el poder del governant és considerat derivat d’ell mateix i no reconeix, per tant, cap altre límit a la seva actuació.
[+] conceptes
Imperi Rus VIQ WIK
Antic Règim VIQ WIK
Absolutisme VIQ WIK
Autocràcia VIQ WIK
Tsar VIQ WIK
Dinastia Romànov VIQ WIK
Feudalisme VIQ WIK
Economia agrària VIQ WIK
Zemstvo VIQ WIK
Mir --- WIK
Kulak VIQ WIK
Intelligentsia VIQ WIK

Glossari  Inici


L'oposició al tsarisme

Oposició
Organització o organitzacions que lluiten contra els qui tenen el poder polític per aconseguir-lo per mitjans pacífics o violents.
[+] conceptes
Anarquisme VIQ WIK
Narodniki --- WIK
La Voluntat del Poble VIQ WIK
Terra i Llibertat VIQ WIK
Liberalisme VIQ WIK
Partit Constitucional Democràtic VIQ WIK
Socialisme revolucionari --- WIK
Partit Socialrevolucionari Rus VIQ WIK
Marxisme VIQ WIK
Partit Obrer Socialdemòcrata Rus (POSDR) VIQ WIK
Segon Congrés del POSDR --- WIK
Bolxevic VIQ WIK
Menxevic VIQ WIK

Glossari  Inici


La Revolució del 1905

Revolució del 1905
Moviment revolucionari que tingué lloc a Rússia l’any 1905.
Soviet
A la Rússia tsarista, cadascun dels consells obrers creats durant la revolució del 1905.
[+] conceptes
Revolució del 1905 VIQ WIK
Guerra russojaponesa VIQ WIK
Palau d'Hivern VIQ WIK
Diumenge Sagnant VIQ WIK
Soviet VIQ WIK
Manifest d'Octubre --- WIK
Constitució del 1906 --- WIK
Monarquia constitucional VIQ WIK
Duma VIQ WIK
Duma Estatal de l'Imperi Rus --- WIK

Glossari  Inici


La Revolució de Febrer

Revolució de Febrer del 1917
Insurrecció popular a Petrograd que comportà l’enderrocament del règim tsarista i la formació d’un govern provisional (Revolució Russa).
[+] conceptes
Revolució de Febrer del 1917 VIQ WIK
Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Govern Provisional Rus VIQ WIK
Soviet de Petrograd VIQ WIK
Crisi d'Abril --- WIK
Tesis d'Abril --- WIK
Jornades de Juliol --- WIK
Ofensiva Kerenski VIQ WIK
Cop d'Estat de Kornilov --- WIK

Glossari  Inici


La Revolució d'Octubre

Revolució d'Octubre del 1917
Nom donat també a la segona fase de la Revolució Russa, pel fet que tingué lloc el 25 doctubre, segons el calendari julià (llavors vigent encara a Rússia), 7 de novembre, segons el calendari gregorià.
[+] conceptes
Revolució d'Octubre del 1917 VIQ WIK
Bolxevic VIQ WIK
Guàrdia Roja --- WIK
Creuer Aurora VIQ WIK
Revolució comunista --- WIK
Consell de Comissaris del Poble VIQ WIK
Dictadura del proletariat VIQ WIK
Tractat de Brest-Litovsk VIQ WIK

Glossari  Inici


Guerra civil i comunisme de guerra

Comunisme de guerra
Etapa (1918-29) de la política econòmica del govern bolxevic que seguí el període de capitalisme d’estat.
[+] conceptes
Guerra Civil Russa VIQ WIK
Exèrcit Roig VIQ WIK
Moviment Blanc --- WIK
Exèrcit Blanc VIQ WIK
Comunisme de guerra VIQ WIK
Rebel.lió de Kronstadt VIQ WIK

Glossari  Inici


El PCUS

Partit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS)
Organització política, el nom original dela qual és Kommunističeskaja Partija Soveckogo Sojuza (KPSS).
[+] conceptes
Sistema unipartidista VIQ WIK
Partit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS) VIQ WIK
Congrés del PCUS --- WIK
Comitè Central del PCUS VIQ WIK
Politburó VIQ WIK
Komsomol (Unió Comunista de la Joventut) VIQ WIK
Camarada VIQ WIK

Glossari  Inici


La Unió Soviètica (URSS)

Unió Soviètica
Nom amb què hom designa l’estat del continent euroasiàtic vigent entre el 1922 i el 1991.
[+] conceptes
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (Unió Soviètica) (URSS) VIQ WIK
Constitució del 1918 VIQ WIK
Constitució del 1924 --- WIK
Constitució del 1936 --- WIK
Soviet Suprem VIQ WIK
Soviet de la Unió VIQ WIK
Soviet de les Nacionalitats VIQ WIK
Presídium VIQ WIK
Congrés dels Soviets VIQ WIK
República Socialista Federativa Soviètica de Rússia (RSFSR) VIQ WIK

Glossari  Inici


La NEP

Nova Política Econòmica (NEP)
Política econòmica adoptada a l’URSS en 1921-28 per tal de fer front a les dificultats creades pel comunisme de guerra.
[+] conceptes
Nova Política Econòmica (NEP) VIQ WIK
Economia mixta --- WIK

Glossari  Inici


L'expansió del comunisme

Comunisme
Organització social en què els béns són tinguts en comú.
Leninisme
Conjunt de doctrines i de conseqüents posicions polítiques basades en l’obra de V.I. Lenin o que invoquen aquesta com a fonament, en el qual cas és més conegut com a marxisme leninisme.
[+] conceptes
Tercera Internacional VIQ WIK
21 Condicions VIQ WIK
Partit Comunista VIQ WIK
Leninisme VIQ WIK

Glossari  Inici


La successió de Lenin

Successió
Fenomen jurídic pel qual una persona (causant) és canviada o substituïda per una altra (successor, hereu) en la titularitat dels drets o de les relacions jurídiques.
[+] conceptes
Trotskisme VIQ WIK
Revolució permanent VIQ WIK
Quarta Internacional VIQ WIK
Estalinisme VIQ WIK
Socialisme en un sol país VIQ WIK

Glossari  Inici


L'estalinisme

Estalinisme
Nom amb què hom coneix el període de la història de l’URSS dominat pel govern de Josif Stalin (1929-53).
Dictadura
Forma política de què es revesteix l’estat com a instrument de poder posat en mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics.
[+] conceptes
Era estalinista --- WIK
Estalinisme VIQ WIK
Constitució del 1936 --- WIK
Totalitarisme VIQ WIK
Dictadura VIQ WIK
Culte a la personalitat VIQ WIK
Nomenklatura --- WIK
Comunisme VIQ WIK
Marxisme-leninisme --- WIK
Centralisme democràtic VIQ WIK
Antirrevisionisme VIQ WIK
Realisme socialista VIQ WIK

Glossari  Inici


L'economia estalinista

Pla econòmic
Conjunt de disposicions preses amb vista a l’execució d’un projecte que interessa una activitat econòmica.
[+] conceptes
Economia planificada VIQ WIK
Gosplan VIQ WIK
Pla Quinquennal VIQ WIK
Col.lectivització VIQ WIK
Col.lectivització a l'URSS VIQ WIK
Kolkhoz VIQ WIK
Sovkhoz VIQ WIK
Cooperativa agrària --- WIK
Industrialització --- WIK
Indústria pesant --- WIK
Estakhanovisme VIQ WIK

Glossari  Inici


La repressió estalinista

Repressió
Acció exercida des del poder per a neutralitzar i eliminar la voluntat crítica dels col·lectius opositors o discrepants, mitjançant mesures de coacció i la limitació de les llibertats públiques.
[+] conceptes
Repressió VIQ WIK
Repressió política a l'URSS VIQ WIK
Purga --- WIK
Gran Purga VIQ WIK
Gulag VIQ WIK
Processos de Moscou VIQ WIK
Vell Bolxevic VIQ WIK
NKVD VIQ WIK

Glossari  Inici


Personatges Revolució Russa
Nicolau II de Rússia VIQ WIK
Alexandra de Hessen-Darmstadt VIQ WIK
Gran Duc Miquel de Rússia VIQ WIK
Grigori Rasputin VIQ WIK
Piotr Stolypin VIQ WIK
Gueorgui Lvov VIQ WIK
Aleksandr Kerenski VIQ WIK
Lavr Kornílov VIQ WIK
Vladimir Ilitx Uliànov, Lenin VIQ WIK
Lev Trotski VIQ WIK
Iósif Stalin VIQ WIK
Iuli Màrtov VIQ WIK
Pàvel Miliukov --- WIK
Víctor Txernov --- WIK
Gueorgui Plekhànov VIQ WIK
Gueorgui Gapon --- WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La Revolució Russa i l'URSS

Des del 1917 va tenir lloc un fet decisiu: l’esclat de la Revolució Russa, que portaria l'Imperi Rus a uns canvis radicals en poc temps: de l'autocràcia tsarista a una república burgesa, i finalment a una república socialista.

D'aquesta manera, Rússia es convertiria en el primer país socialista de la història. Lenin serà l'artífex de la revolució que portarà els comunistes al poder i a la creació de l'URSS. Stalin consolidarà el nou estat i obrirà la via comunista com a alternativa al liberalisme capitalista. En poc temps, la dictadura comunista soviètica tindrà prou empenta econòmica com per arribar a equiparar-se als Estats Units en molts aspectes.


Eix cronològic 1914-1939

amunt

1. LA RÚSSIA TSARISTA
1.1. L'autocràcia tsarista
Al començament del segle XX, a l’Imperi dels tsars hi perdurava un règim autocràtic,una forma d'absolutisme monàrquic.
El tsarisme era una autocràcia. El tsar governava per decret, no estava subjecte a cap constitució ni havia de respondre davant d’un Parlament.
El tsar controlava l’Imperi ajudat per la burocràcia, l’exèrcit i l’Església ortodoxa.
Entre els obrers s’havia difós el marxisme.
El marxisme rus s’havia escindit entre menxevics, que volien establir aliances amb els burgesos, i bolxevics, partidaris de la revolució obrera.

amunt

1.2. L'economia i la societat sota el tsarisme
Es mantenia un
règim gairebé feudal a les zones rurals.
L’agricultura era la principal activitat econòmica. La terra estava en mans d’uns quants terratinents aristòcrates i la majoria de la població era pagesa, sotmesa a unes condicions de vida miserables.
El desenvolupament industrial va propiciar un augment del
proletariat, però el creixement de la burgesia va ser dèbil.

amunt

2. LA REVOLUCIÓ DE FEBRER DE 1917
La Revolució de febrer
La conjuntura de la Primera Guerra Mundial va crear a Rússia les condicions per a un esclat revolucionari.
La Primera Guerra Mundial va agreujar els problemes de Rússia.
-
Els desastres militars es van succeir.
- Hi va haver un
descens de la producció agrícola a causa de la mobilització de milions de pagesos, escampant-se la misèria.
- Es va estendre el
malestar entre obrers i pagesos
Tot això va desacreditar el tsar Nicolau II i el seu govern i va facilitar la Revolució de Febrer de 1917, que va fer caure el tsarisme i es va instaurar una república dirigida per un govern provisional. Rússia es va convertir en una República democràtica.
El nou govern continuava a la guerra i no va poder fer front a la sublevació dels soviets que, sota control bolxevic, prometien pa i pau.

La revolució de febrer


Lenin, líder dels bolxevics

amunt

3. LA REVOLUCIÓ D'OCTUBRE DE 1917
La revolució d'octubre
A l’octubre de 1917 es va produir una nova revolució, impulsada pels bolxevics amb el suport dels soviets.
La lentitud de la reforma agrària i el manteniment de Rússia en guerra van fer augmentar el descontentament popular i la influència dels bolxevics, que volien instaurar el socialisme.
Els bolxevics aspiraven a la formació d’un govern de soviets obrers i pagesos.
El 25 d’octubre, els soviets es van sublevar i en deu dies es van fer amb el poder i van destituir el govern provisional.
Amb el suport del Congrés dels Soviets de Rússia, Lenin va formar un govern obrer i es
van establir les primeres mesures revolucionàries. A més, Rússia va firmar la pau amb Alemanya a canvi de territoris.

La revolució d'octubre


Pèrdues territorials de Rússia amb la IGM

amunt

4. LA GUERRA CIVIL I LA CREACIÓ DE L'URSS
4.1. La guerra civil
Entre 1918 i 1921 es va desenvolupar una guerra civil entre el nou govern i els sectors tsaristes i burgesos. Els bolxevics es van imposar, i el Partit Comunista va aconseguir el monopoli del poder.
- Una fracció de l’exèrcit tsarista va organitzar l’Exèrcit Blanc, que es va alçar en armes.
- Els bolxevics van crear l’
Exèrcit Roig que, dirigit per Trotski, va aconseguir imposar-se. Al llarg del conflicte, el partit bolxevic va anar monopolitzant el poder.
Durant la guerra es va aplicar la política econòmica del comunisme de guerra, que Lenin va substituir, en acabar el conflicte i comprovant la desfeta de l'economia, per la NEP (Nova Política Econòmica), que combinava liberalisme i socialisme.


Evolució de l'economia russa 1913-1928

amunt

4.2. La creació de l'URSS
El 1922 es va crear l’URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques), un Estat federal que reunia totes les nacionalitats del vell imperi dels tsars.
El nou Estat,
organitzat de forma federal i amb un parlament (Soviet Suprem), estava però sota el control absolut del PCUS, perquè la resta de partits polítics van ser prohibits. Es tractava, per tant, d’un sistema totalitari.

L'URSS

amunt

4.3. La pugna pel poder
Lenin va morir el 1924 en un moment en què es debatia quin era el millor camí per consolidar la revolució.
Diferents propostes van enfrontar els dirigents del partit, en especial a Trotski i Stalin.
- Trotski mantenia que era necessari exportar la revolució. Stalin proposava la “construcció del socialisme en un sol país”, transformant l’URSS en una gran potència.
- Stalin, que s’havia convertit en Secretari General del PCUS, es va fer amo de la situació a partir de 1927 i es va convertir en el principal dirigent de l’URSS.

amunt

5. L'URSS DE STALIN
5.1. L'estalinisme
En morir Lenin, Stalin va arribar al poder: va imposar una dictadura personal (estalinisme) i va exercir una dura repressió, que va afectar el conjunt de la població, inclòs el mateix Partit Comunista, que controlava tots els òrgans de l’Estat. 
El lideratge de Stalin va quedar reforçat pel culte a la personalitat del dictador.


La repressió estalinista

L'estalinisme

amunt

5.2. La planificació econòmica
La política estalinista va imposar una economia i una societat col·lectivistes, amb l’objectiu de provocar un creixement que fes de l’URSS una gran potència industrial
Per això:
- Es va prohibir la propietat privada i les terres, fàbriques, bancs, transports… van esdevenir propietat estatal.
- Es va donar prioritat a la indústria pesant per construir les infraestructures necessàries.
- Es va instituir una economia dirigida per l’Estat, que elaborava plans per planificar la producció agrícola i industrial.
En definitiva, el model econòmic de la URSS es sostenia sobre tres grans pilars:
- Una
economia planificada i dirigida per l’Estat, que elaborava plans quinquennals de producció.
- La
col·lectivització de la propietat (terres, fàbriques, banca, transports...)
- Un model productiu basat en la
indústria pesant, la producció d’energia i la construcció d’infraestructures.


La col.lectivització de l'agricultura


L'economia estalinista

amunt

Esquema del tema

LA REVOLUCIÓ RUSSA

RÚSSIA TSARISTA

• Un imperi immens, endarrerit i amb un gran nombre de nacionalitats
• Agricultura tradicional i industrialització escassa
• Poder absolut del tsar
• Predomini de l’aristocràcia terratinent. La burgesia era escassa
• Majoria de la població pagesa i proletariat reduït
• Poder de l’Església Ortodoxa
• Pobresa i manca de llibertats


Oposició al tsarisme
(forces polítiues liberals i obreres)

• Liberals constitucionalistes (kadets)
• Socialrevolucionaris (esserites)
• Marxistes : menxevics i bolxevics

REVOLUCIÓ

DEL 1905

• Peticions

- Assemblea constituent
- Millors condicions de vida
- Reforma agrària

• Es creen els soviets

• Resultat: es crea una Duma, però no hi ha canvis profunds

REVOLUCIONS

DEL 1917

Febrer
(revolució liberal)

• Causes: participació en la Primera Guerra Mundial, derrotes militars, puja de preus, misèria de la població, descontentament polític
• Hi participen totes les forces d’oposició al tsarisme

• Resultat

- Dimissió del tsar
- Govern provisional (Kerenski)
- Reformes liberals (eleccions, assemblea constituent)
- Rússia continua a la guerra

Octubre
(revolució socialista)

• Dirigida pels bolxevics

• Resultat

- Poder en mans dels soviets
- Lenin, president
- Col.lectivització de la propietat
- Supressió de l’exèrcit
- Nacionalització de la banca
- Pau de Brest-Litovsk

 


Guerra civil
(1918-1921)

• Entre bolxevics i partidaris del tsarisme
• Comunisme de guerra
• Triomf de l’Exèrcit Roig

CONSTRUCCIÓ

DE L’URSS

Època de Lenin

• Creació de l’URSS
• Poder en mans del PCUS
• Marginació i persecució d’altres forces polítiques
• Creació de la Tercera Internacional
• Constitució del 1924
• Economia mixta: NEP


Gran Debat. Oposició Stalin-Trotski

 

Època de Stalin

• Control absolut del poder
• Culte a la personalitat
• Purgues i persecucions polítiques
• Col.lectivització forçosa de l’agricultura (kolkhozos i sovkhozos)
• Industrialització: plans quinquennals
• Creixement de la indústria pesant i desproveïment dels béns de consum

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
La revolució russa [ppt]
La revolució russa (46 diapositives)
La revolució soviètica i l'URSS-1 (23 diapositives)
La revolució soviètica i l'URSS-2 (30 diapositives)
La revolució russa i l'URSS-1 (24 diapositives)
 La revolució russa i l'URSS-2 (44 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La Revolució Russa i l'URSS [cat]
Buxaweb: La Revolució Russa [cat]
La Revolució Russa, a la Viquipèdia [cat]
La Revolució Russa, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
La revolució russa en color (8 parts) [cast]
La Rússia tsarista [2:41] [cast]
El misteri de la mort de Rasputin (1a part) [14:46] [cast]
El misteri de la mort de Rasputin (2a part) [8:40] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
La guerra civil russa-1
La guerra civil russa-2
La formació de l'URSS
L'economia soviètica

Gràfics
Evolució de l'economia russa 1913-1928
La col.lectivització de l'agricultura

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà