a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
L'IMPERI ROMÀ
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'antiga Roma
Els orígens de Roma
La Monarquia romana
La República romana
La conquesta de l'Imperi
La crisi del segle I a.C.
L'Imperi Romà
L'organització de l'Imperi
La societat romana
L'economia romana
La crisi del segle III d.C.
El cristianisme
La fi de l'Imperi d'Occident

L'Antiga Roma

 

Antiga Roma
Civilització sorgida de la ciutat-estat de Roma a partir del segle VIII aC. Inicialment una monarquia, va esdevenir una república, i finalment un imperi que va acabar dominant la major part de la Mediterrània i de l'Europa Occidental.
[+] conceptes
Península Itàlica VIQ WIK
Mar Mediterrani VIQ WIK
Antiga Roma VIQ WIK
Història de Roma VIQ WIK
Cronologia de l'antiga Roma VIQ WIK
Fundació de Roma VIQ WIK
Monarquia romana VIQ WIK
República romana VIQ WIK
Imperi Romà VIQ WIK
Caiguda Imperi d'Occident VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Els orígens de Roma
 
Luperca
Nom de la lloba que segons lña mitologia romana va alletar Ròmjul i Rem, fundadors de Roma.
[+] conceptes
Fundació de Roma VIQ WIK
Llatins VIQ WIK
Etruscos VIQ WIK
Grecs VIQ WIK
Set turons de Roma VIQ WIK
Mitologia romana  VIQ WIK
Llegenda Ròmul i Rem VIQ WIK
Lloba Capitolina VIQ WIK
Rapte de les sabines VIQ WIK

Glossari  Inici


La Monarquia romana
 
Monarquia romana
Període més antic de la història de l'Antiga Roma, quan la ciutat va estar governada per reis. Segons la tradició va començar amb la fundació de Roma per Ròmul el 21 d'abril de l'any 753 aC i va acabar amb l'expulsió del darrer rei romà, Tarquí el Superb, l'any 509 aC, que va deixar pas a la instauració d'una república.
[+] conceptes
Monarquia romana VIQ WIK
Reis de Roma (llistat) VIQ WIK
Senat Romà VIQ WIK
Patricis VIQ WIK
[+] personatges
Ròmul VIQ WIK
Tarquini el Superb VIQ WIK

Glossari  Inici


La República romana
República romana
Període de la història de Roma, amb un règim republicà com a forma d'estat, que comença l'any 509 aC, amb l'expulsió del darrer rei romà, Tarquí el Superb, i acaba l'any 27 aC, amb la instauració de l'Imperi Romà.
[+] conceptes
República romana VIQ WIK
Patricis VIQ WIK
Plebeus VIQ WIK
Clients VIQ WIK
Esclaus VIQ WIK
Institucions polítiques de l'antiga Roma VIQ WIK
Senat Romà VIQ WIK
Cúria romana VIQ WIK
Llei de les Dotze Taules VIQ WIK
Tribus romanes VIQ WIK
Comicis romans VIQ WIK
Magistrats romans VIQ WIK
Cònsol VIQ WIK
Cònsols de la República romana (llistat) VIQ WIK
Dictador VIQ WIK
Tribú VIQ WIK
Tribú de la plebs VIQ WIK
Pontífex Màxim VIQ WIK
[+] personatges
Luci Juni Brut VIQ WIK

Glossari  Inici


La conquesta de l'Imperi
 
Legió romana
Unitat militar bàsica de la Roma antiga. Integrava 4.800 soldats d'infanteria i cavalleria, tot bi que el nombre podia variar segons l'època o les necessitats concretes del moment.
[+] conceptes
Mare Nostrum VIQ WIK
Expansió romana VIQ WIK
Conquestes romanes --- WIK
Exèrcit romà VIQ WIK
Legió romana VIQ WIK
Guerres Púniques VIQ WIK
Guerres macedòniques VIQ WIK
Guerra romano-síria VIQ WIK
Conquesta d'Hispània VIQ WIK
Conquesta de la Gàl·lia VIQ WIK
Conquesta de Britània VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi del segle I a.C.
Dictador romà
Magistrat extraordinari de la República Romana. Les funcions dels dos cònsols, eventualment i sempre en casos greus, podien ser assumides per un únic magistrat, amb el títol de dictador, funcions que s'exercienper sis mesos o menys.
[+] conceptes
Primera guerra civil de la República romana VIQ WIK
Segona guerra civil de la República romana VIQ WIK
Assassinat Juli Cèsar (44 aC) VIQ ---
Tercera guerra civil de la República romana VIQ WIK
Quarta guerra civil de la República romana VIQ WIK
Batalla d'Actium (31 aC) VIQ WIK
[+] personatges
Juli Cèsar VIQ WIK
Octavi August VIQ WIK
Pompeu VIQ WIK
Marc Antoni VIQ WIK
Cleòpatra VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Imperi Romà
 
Imperi Romà
Tercer període de l'antiga Roma, posterior a la República i caracteritzat per una forma de govern autocràtica. Roma va controlar el món mediterrani i bona part de l'Europa occidental a partir del segle I. La part occidental de l'Imperi va durar fins al 476 i la part opriental fins al 1453.
[+] conceptes
Imperi VIQ WIK
Imperi Romà VIQ WIK
Història de l'Imperi Romà VIQ ---
Alt Imperi --- WIK
Pax Romana VIQ WIK
Baix Imperi VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'organització de l'Imperi
 
Emperador romà
Màxima autoritat de l'Imperi Romà, dotat de l'imperium (govern).
Edicte de Caracal·la
Proclama imperial de l'any 212 promulgada per l'emperador Caracal·la, que estenia el dret de ciutadania romana a totes les persones lliures de l'imperi. Fou un dels documents més transcendents de la història de Roma i de l'Antiguitat.
[+] conceptes
Institucions polítiques de l'antiga Roma VIQ WIK
Principat VIQ WIK
Autocràcia VIQ WIK
Emperador romà VIQ WIK
Emperadors romans (llistat) VIQ WIK
Exèrcit Imperial Romà VIQ WIK
Guàrdia Pretoriana VIQ WIK
Senat Romà VIQ WIK
Província VIQ WIK
Administració provincial romana VIQ WIK
Governador romà VIQ WIK
Colònia romana VIQ WIK
Dret de ciutadania / Edicte de Caracal·la (212) VIQ WIK
[+] personatges
Octavi August VIQ WIK
Caracal·la VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La societat romana
Ciutadania romana
Ser ciutadà romà implicava gaudir d'una sèrie de drets, com el de vot a les assemblees i exercir càrrecs públics. Al principi només eren ciutadans els habitants de la ciutat de Roma; posteriorment ho van ser els pobles de la península Itàlica i finalment, a partir de l'any 212, tots els habitants lliures de l'Imperi Romà.
[+] conceptes
Classe social a l'antiga Roma VIQ ---
Ciutadania romana VIQ WIK
Patricis VIQ WIK
Plebeus VIQ WIK
Clients VIQ WIK
Esclavitud a l'antiga Roma VIQ WIK
Lliberts VIQ WIK
Esclaus VIQ WIK
Ciutat romana VIQ WIK
Fòrum VIQ WIK
Fòrum Romà VIQ WIK
Casa romana VIQ WIK
Costums de l'antiga Roma VIQ WIK
Pa i Circ VIQ WIK
Romanització VIQ WIK

Glossari  Inici


L'economia romana
Ager publicus
Territori que pertanyia al poble romà. Des de Ròmul, es va dividir el territori de l'estat romà (ager romanus) en tres parts: l'ager regius (domini reial), l'ager privatus (per a famílies patrícies) i l'ager publicus (pastures col·lectives per a les famílies romanes).
[+] conceptes
Economia a l'antiga Roma VIQ WIK
Mode de producció esclavista VIQ WIK
Agricultura romana VIQ WIK
Arada romana VIQ WIK
Ager publicus VIQ WIK
Vil·la romana VIQ WIK
Comerç romà VIQ WIK
Calçada romana VIQ WIK
Mare Nostrum VIQ WIK
Moneda romana VIQ WIK
Denari VIQ WIK
Sesterci VIQ WIK
As / Lliura romana VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi del segle III d.C.
Crisi del segle III
Període de profunda crisi que afectà els territoris de l'Imperi Romà a partir de les primeres invasions dels bàrbars des de l'exterior de l'Imperi, i una forta crisi política, econòmica i social a l'interior.
[+] conceptes
Baix Imperi VIQ WIK
Crisi del segle III VIQ WIK
Anarquia militar VIQ WIK
Invasions bàrbares VIQ WIK
Limes (frontera) VIQ WIK
Invasions bàrbares del segle III --- WIK
Reformes de Dioclecià VIQ WIK
Imperi Romà d'Occident VIQ WIK
Imperi Romà d'Orient VIQ WIK
[+] personatges
Dioclecià VIQ WIK
Teodosi VIQ WIK
Arcadi VIQ WIK
Honori VIQ WIK

Glossari  Inici


El cristianisme
Edicte de Milà
Conegut com 'La tolerància del cristianisme, va ser promulgat a Milà l'any 313 i establia la llibertat de religió a l'Imperi Romà, posant fi a les persecucions contra certs grups religiosos, particularment els cristians.
[+] conceptes
Religió romana VIQ WIK
Cristianisme VIQ WIK
Cristianisme a l'Imperi Romà VIQ ---
Persecució dels cristians VIQ WIK
Persecució de Dioclecià VIQ WIK
Edicte de Milà (313) VIQ WIK
Primer Concili de Nicea (325) VIQ WIK
Edicte de Tessalònica (380) VIQ WIK
Religió oficial a l'Imperi Romà --- WIK
Religió oficial VIQ WIK
Llibertat religiosa VIQ WIK
[+] personatges
Jesús de Natzaret / Jesucrist VIQ WIK
Constantí VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La fi de l'Imperi d'Occident
Regnes germànics
O regnes romanogermànics. Estats que es van establir a partir del segle V a l'antic territori de l'Imperi Romà d'Occident. Procedien d'Europa del Nord i de l'Est.
[+] conceptes
Pobles germànics VIQ WIK
Invasions bàrbares VIQ WIK
Regnes germànics VIQ WIK
Caiguda Imperi Romà d'Occident VIQ WIK
[+] personatges
Ròmul Augústul VIQ WIK
Odoacre VIQ WIK
 

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

La Roma antiga
Roma va ser fundada al segle VIII a.C., governada per una Monarquia, al segle VI els seus habitants van expulsar els monarques i es van constituir en República.
Després, per mitjà de nombroses guerres, Roma es va apoderar de les terres que s’estenien des de la Península Ibérica fins a l’Orient, a banda i banda de la Mediterrània.

A partir del segle I d.C., els romans dominaren el món.
A partir del segle III, l’Imperi va entrar en crisi i va patir el setge dels pobles bàrbars. L’any 476 Roma va ser conquerida i l’Imperi Romà desapareguè.

 

 

Eix cronològic Roma antiga

amunt

1. ELS ORÍGENS DE ROMA

L'ORIGEN HISTÒRIC
Al II mil·lenni a.C. la Península Itàlica era ocupada pels llatins (al centre), els etruscos (al nord) i els grecs (al sud).

A mitjan segle VIII a.C., algunes tribus de llatins es van agrupar a les ribes del riu Tíber i van aixecar poblats sobre set turons, que van ser l’origen de la ciutat de Roma.

Al principi, els romans es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia; però ben aviat es va convertir en un enclavament comercial important.

L'ÈPOCA DE LA MONARQUIA
Durant els primers temps, Roma va ser governada per una Monarquia.
El rei, que tenia els poders màxims, governava amb l’ajut d’un Senat.
Roma va tenir set reis; els quatre primers d’origen llatí, i els tres últims, etruscos.
Sota la influència etrusca la ciutat de Roma es va engrandir i va millorar: edificació de ponts nous, aqüeductes, clavegueram, muralles...

L'ANTIGA RELIGIÓ DELS ROMANS
La població de la Roma primitiva era molt religiosa.
Els romans van divinitzar
els fenòmens i les forces de la natura (numina).
Els llocs de culte
més antics eren els boscos sagrats (luci).
També era important el culte privat a les divinitats domèstiques (lares), que es feia en petits altars dintre de les cases (lararis).

salta imatges > apartat 2

 
Els set turons de Roma, lloc de la fundació de la ciutat

La llegenda sobre la fundació de Roma
Ròmul i Rem amb la Lloba capitolina

amunt

2. LA ROMA REPUBLICANA

PATRICIS I PLEBEUS
A la Roma republicana, els ciutadans gaudien de diversos drets segons el grup social al qual pertanyien.
Els patricis eren famílies aristocràtiques, grans propietaris de terres descendents dels fundadors de Roma, i que tenien a les seves mans el govern de la ciutat.
Els plebeus, el grup més nombrós, incloïa els pagesos, els artesans i els comerciants que no tenien propietats ni tampoc drets polítics.

LA LLUITA PER LA IGUALTAT
Durant els primers anys de la República, els patricis van formar un govern aristocràtic: només ells elaboraven i coneixien les lleis, exercien la justícia i monopolitzaven els càrrecs públics.
Durant dos-cents anys els plebeus van lluitar per obtenir els mateixos drets que els patricis.
A partir del segle V a.C., van tenir una resposta a algunes de les seves demandes: dret a elegir un representant (tribú de la plebs), la compilació escrita i pública de les lleis de Roma (Llei de les Dotze Taules)...

ASSEMBLEES I MAGISTRATS DE LA REPÚBLICA
El govern de la República romana es fonamenta en tres institucions:
Els comicis, reunió de ciutadans romans per votar lleis i elegir magistrats.
Els magistrats que governaven la ciutat; els més importants eren els cònsols.
-
El Senat, que era el centre de la vida política, ratificava les lleis aprovades als comicis i resolia els afers de política exterior i de finances.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

 

Les institucions de la República romana

 

Moneda de l'època republicana

amunt

3. ROMA, A LA CONQUESTA DEL MEDITERRANI

L'EXPANSIÓ DE ROMA
El creixement de la riquesa i un exèrcit nombrós i eficaç van permetre a Roma la conquesta de molts territoris.
Entre el 500 i el 250 a.C, la ciutat de Roma va conquerir la Península Itàlica.
Entre el 264 i el 146 a.C., Roma es va enfrontar als cartaginesos, en les anomenades guerres púniques, i va conquerir el Mediterrani occidental.
Entre els segles II a.C. i I d.C., les legions romanes van conquerir el Mediterrani oriental, i completaren l’ocupació d’Hispània, la Gàl·lia i Britània a l’Occident.

LA CRISI DEL SEGLE I A.C.
Les conquestes van donar a Roma grans riqueses, però també van generar grans desigualtats socials.
Una gran part dels pagesos es van arruïnar quan van haver d’abandonar les terres per servir a l’exèrcit. Les queixes provocaren conflictes socials (revolta dels germans Grac) per demanar un millor repartiment de la riquesa.
La crisi del segle I a.C. va provocar que el Senat i els magistrats donessin el poder als caps militars (dictadors) que es van enfrontar entre ells, i van generar violentes guerres civils.
Un d’aquests militars, Juli Cèsar, proclamat dictador perpetu (l’any 48 a.C.), va ser assassinat per aquells que veien com perillava el seu poder (44 a.C.).

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Campament romà

   
Formació en tascó  Formació en tortuga 

Les conquestes de Roma

Juli Cèsar

amunt

4. L'IMPERI ROMÀ

OCTAVI AUGUST, EMPERADOR
Octavi August, fill adoptiu de Juli Cèsar, va inaugurar un sistema nou de govern: l’Imperi.
Va concentrar en la seva persona tots els poderes civils i militars que abans exercien els magistrats.
Va ser nomenat cònsol vitalici i cap de l’exèrcit (emperador), redactava les lleis (edictes) i es va convertir en la primera autoritat religiosa (gran pontífex).

L'ORGANITZACIÓ DE L'IMPERI
El Senat, els magistrats i els comicis van continuar existint, però només tenien un paper simbòlic.
L' emperador designava tots els càrrecs importants que dirigien l’Imperi; per aplicar i transmetre les seves ordres es va crear el Consell imperial.
Els territoris que es van incorporar a l’Imperi es van organitzar en províncies, que tenien al capdavant un governador.

DOS SEGLES DE PAX ROMANA
Durant els segles I i II d.C., l’Imperi va assolir la màxima expansió i prosperitat (pax romana).
Roma es va convertir en una gran ciutat, amb més d’un milió d’habitants.
L'any 212, l’emperador Caracal·la va concedir el dret de ciutadania romana a tots els habitants de l’Imperi.
Al llarg dels segles II i III d.C., la difusió del cristianisme va anar agafant força a l’Imperi.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

 

Octavi August, emperador

 

Províncies de l'Imperi Romà

 

Drets dels ciutadans a l'Imperi Romà

Objectes de la Roma imperial

amunt

5. UNA SOCIETAT URBANA

LES CIUTATS, CENTRE DE L'IMPERI
Roma va ser un Imperi de ciutats; se’n fundaren centenars i totes tenien una estructura semblant.
Les ciutats eren el lloc de residència de les autoritats i de l’administració, i el centre econòmic on es feien les activitats artesanals i comercials.
A més, les ciutats van homogeneïtzar els habitants de totes les províncies i van contribuir a la romanització de l’Imperi.

ELS GRUPS SOCIALS
Els habitants de l’Imperi estaven dividits en grups socials amb drets desiguals, tot i que la societat romana era oberta i permetia l’ascens social.
La majoria d’homes lliures tenien la ciutadania romana: no pagaven impostos, tenien drets polítics i estaven protegits per les lleis.
Per sota, hi havia els pagesos i la plebs urbana, que quan no tenien feina vivien de les subvencions i de les diversions de l’Estat (pa i circ).
Els esclaus no tenien llibertat ni drets, i el seu amo els podia vendre i treure’ls la vida. Però, si volia, també els podia alliberar (lliberts).

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

 

Maqueta de la Roma imperial

Una ciutat romana

 

Un habitatge romà

Detall d'una ciutat romana

 

La societat imperial 

Relleu d'una escena quotidiana

amunt

6. LA PROSPERITAT AGRÍCOLA I COMERCIAL

LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
Els romans van introduir l’arada, els molins de gra, les premses d’oli i de vi, nous sistemes de regadiu i el conreu de productes nous: fruiters, hortalisses, cereals...
A totes les províncies van sorgir colònies agrícoles, amb pagesos que explotaven la terra per a la pròpia subsistència.
També es van estendre els latifundis, que eren treballats majoritàriament per esclaus.
L’explotació agrícola es feia al voltant d’una casa de camp (vil·la) amb una gran quantitat d’edificacions: casa del propietari, quadres, graners...

LES RELACIONS COMERCIALS
Durant els primers segles de l’Imperi, el comerç entre les províncies es va veure afavorit per la pau interna, la seguretat en les comunicacions i per l’augment de la producció.
Els romans disposaven de calçades magnífiques que unien Roma amb totes les províncies.
El comerç internacional es feia essencialment per via marítima: Òstia, Antioquia i Alexandria eren els ports més importants.
L'existència d’una moneda sòlida i comuna arreu de l’Imperi va ajudar el desenvolupament comercial.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

 

El comerç a l'Imperi Romà

Economia romana

Una vil·la romana

amunt

7. LA CRISI DE L'IMPERI ROMÀ

L'IMPERI ENTRA EN CRISI
A partir de segle III d.C., l’Imperi va haver d’enfrontar-se a un seguit de problemes.
Les fronteres es van tornar insegures a causa dels atacs continuats dels pobles germànics (bàrbars).
L’autoritat imperial es va afeblir i van sovintejar les revoltes contra l’emperador.
A aquests problemes s’hi van afegir els problemes econòmics.

LA DIVISIÓ DE L'IMPERI
L'any 395, per facilitar-ne la defensa, l’emperador Teodosi va dividir l’Imperi entre els seus fills, Arcadi i Honori.
A partir d’aquest moment van quedar separats l’Imperi Romà d’Occident i l’Imperi Romà d’Orient.
A l’Imperi d’Orient (Bizantí) l’emperador va saber mantenir l’autoritat i defensar les fronteres, i l’Imperi va sobreviure.
En canvi, a l’Occident, la decisió de Teodosi va ser insuficient per salvar l’Imperi.

EL CRISTIANISME, RELIGIÓ OFICIAL
Constantí va decretar la fi de les persecucions contra els cristians (Edicte de Milà, 313).
Al final del segle IV, l’emperador Teodosi va fer del cristianisme la religió oficial de l’Imperi.
Amb el temps, el cristianisme es va expandir arreu de l’Imperi.

LA FI DE L'IMPERI D'OCCIDENT
Al començament del segle V, els pobles germànics van travessar les fronteres i entraren a l’Imperi occidental.
Els pobles invasors es van anar instal·lant a les terres d’Occident i crearen regnes independents.
La caiguda de l’últim emperador romà d’Occident (Ròmul Augústul) marca la fi de l’Antiguitat i el començament de l’Edat Mitjana.

apartat 6 < salta imatges

 

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà