a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
L'ISLAM I AL-ANDALUS
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Islam
L'aparició de l'islam
La religió islàmica
L'expansió de l'islam
La conquesta d'Hispània
Etapes polítiques d'Al-Àndalus
La resistència cristiana
Economia i societat a Al-Àndalus
Cultura i art islàmics
Art hispanomusulmà

L'Islam

 

Islam
Religió monoteista abrahàmica, fundada al segle VII a la península Aràbiga. Els seus fidels (musulmans) creuen que Déu (Al·là) va revelar el seu missatge al profeta Mahoma (Muhàmmad) mitjançant l'arcàngel Gabriel (Jibril). Aquest missatge va quedar plasmat en l'Alcorà, el llibre sagrat d'aquesta religió.
[+] conceptes
Islam VIQ WIK
Islamisme VIQ WIK
Fonamentalisme islàmic VIQ WIK
Musulmans VIQ WIK
Àrabs VIQ WIK

Glossari  Inici


L'aparició de l'islam

  

Hègira
Sortida dels primers companys de Mahoma de la Meca cap a l'oasi del Yathrib, antic nom de Medina. Aquest fet marca el naixement oficial de la comunitat musulmana (umma) i l'islam pren el primer dia de l'any lunar en què es va produir, el 16 de juliol del 622 com dia de l'inici del calendari musulmà.
[+] conceptes
Aràbia VIQ WIK
La Meca  VIQ WIK
Medina  VIQ WIK
Profeta VIQ WIK
Hègira VIQ WIK
Calendari musulmà VIQ WIK
[+] personatge
Mahoma VIQ WIK

Glossari  IniciLa religió islàmica
Alcorà
Llibre sagrat de l'islam, que conté la paraula de Déu (Al·là), revelada al profeta Mahoma. És el primer llibre escrit en àrab.
[+] conceptes
Religió VIQ WIK
Religió abrahàmica VIQ WIK
Monoteisme VIQ WIK
Islam VIQ WIK
Déu Al·là VIQ WIK
Text sagrat VIQ WIK
L'Alcorà VIQ WIK
Sura VIQ WIK
Sunnisme VIQ WIK
Xiisme VIQ WIK
Pilars de l'islam VIQ WIK
Professió de fe (xahada) VIQ WIK
Pregària ritual (salat) VIQ WIK
Almoina (zakat) VIQ WIK
Dejuni en el ramadà (sawm) VIQ WIK
Pelegrinatge (hajj) VIQ WIK
La Kaba VIQ WIK
Ramadà VIQ WIK
Mesquita VIQ WIK

Glossari  Inici


L'expansió de l'islam

Expansió musulmana
Conquestes militars de la civilització àrab o musulmana que van fer caure l'Imperi sassànida, el nord d'Àfrica, la península Ibèrica i parts de l'Imperi Romà d'Orient.
[+] conceptes
Història de l'islam VIQ WIK
Expansió musulmana VIQ WIK
Gihad VIQ WIK
Califat VIQ WIK
Califat omeia VIQ WIK
Califat abbàssida VIQ WIK
Edat d'or de l'islam VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La conquesta d'Hispània

 

Al-Àndalus
Territori de la península Ibèrica que restà sota poder musulmà durant l'edat mitjana, entre els anys 711 i 1492.
[+] conceptes
Edat Mitjana VIQ WIK
Edat Mitjana a Espanya --- WIK
Edat Mitjana a Catalunya VIQ ---
Hispània visigòtica VIQ WIK
Conquesta musulmana de la Península Ibèrica VIQ WIK
Batalla de Guadalete (711) VIQ WIK
Conquesta musulmana de Catalunya VIQ ---
Batalla de Poitiers (732) VIQ WIK
Al-Àndalus VIQ WIK
[+] personatges
Tàriq ibn Ziyad VIQ WIK
Àkhila II VIQ WIK
Mussa ibn Nussayr VIQ WIK
Roderic VIQ WIK

Glossari  Inici


Etapes polítiques d'Al-Àndalus

     

Califat de Còrdova
Estat musulmà andalusí proclamat per Abd al-Rahman III el 929 i que va perdurar fins el 1031, quan es va fragmentar en diversos regnes de taifes. L'època del Califat de Còrdova va ser la de màxim esplendor polític, cultural i comercial d'Al-Àndalus.
[+] conceptes
Al-Àndalus VIQ WIK
Emirat de Còrdova VIQ WIK
Califat de Còrdova VIQ WIK
Regnes de Taifes VIQ WIK
Almoràvits VIQ WIK
Almohades VIQ WIK
Regne nassarita de Granada VIQ WIK
Dinastia dels omeies VIQ WIK
Dinastia dels abbàsides VIQ WIK
Dinastia nassarita VIQ WIK
Califat VIQ WIK
Emirat VIQ WIK
Califa VIQ WIK
Emir VIQ WIK
Visir VIQ WIK
Valí VIQ WIK
Ràtzia VIQ WIK
Paries VIQ WIK
[+] personatges d'Al-Andalus
Abd al-Rahman I VIQ WIK
Abd al-Rahman III VIQ WIK
Al-Mansur VIQ WIK
Boabdil VIQ WIK

Glossari  Inici

La resistència cristiana

 

Reconquesta
Procés mitjançant el qual els regnes cristians del nord de la península Ibèrica van conquerir progressivament l'Àndalus. Va començar com a resistència de les societats muntanyenques del nord a l'avanç dels musulmans, amb la batalla de Covadonga (722), i va fimnalitzar amb la conquesta del regne de Granada (1492).
[+] conceptes
Reconquesta VIQ WIK
Batalla de Covadonga VIQ WIK
Batalla de Las Navas de Tolosa VIQ WIK
Conquesta de Granada VIQ WIK
[+] personatges de la Reconquesta
Pelagi I d'Astúries VIQ WIK
Sanç I de Pamplona VIQ WIK
Ordoni II de Lleó VIQ WIK
Alfons I d'Aragó VIQ WIK
Ramon Berenguer IV de Barcelona VIQ WIK
Alfons VI de Lleó VIQ WIK
Ferran III de Castella VIQ WIK
Alfons X de Castella VIQ WIK
Reis Catòlics VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Economia i societat a Al-Àndalus
 
Soc (mercat)
En l'islam clàssic constituïa -juntament amb la mesquita i el palau del poder- el tercer centre funcional de la ciutat musulmana.
[+] conceptes
Economia islàmica VIQ ---
Revolució agrícola àrab VIQ WIK
Medina (barri) --- WIK
Soc (mercat) VIQ WIK
Musulmans VIQ WIK
Àrabs VIQ WIK
Berbers VIQ WIK
Muladites VIQ WIK
Mossàrabs VIQ WIK
Mudèjars VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Cultura i art islàmics

  

Mesquita
Temple de la religió islàmica.
[+] conceptes
Civilització musulmana VIQ WIK
Cultura islàmica VIQ WIK
Àrab (llengua) VIQ WIK
Art islàmic VIQ WIK
Arquitectura islàmica VIQ WIK
Mesquita VIQ WIK
Pintura islàmica VIQ WIK
Ceràmica islàmica VIQ WIK

Glossari  Inici


Art hispanomusulmà

  

Art hispanomusulmà
El que va desenvolupar-se a l'Espanya musulmana (Al-Àndalus) entre els segles VIII i XV.
[+] conceptes
Art hispanomusulmà --- WIK
Art emiral i califal VIQ WIK
Art taifa --- WIK
Art almoràvit VIQ WIK
Art almohade VIQ WIK
Art nassarita VIQ WIK
Art mudèjar VIQ WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

L'Islam i Al-Andalus
L’islam és una religió monoteista que creu en un Déu únic. Va ser transmesa als éssers humans mitjançant el profeta Mahoma.
Després de la mort de Mahoma, els àrabs van escampar l’islamisme per Àfrica, Àsia i part d’Europa.

En la seva expansió, els musulmans van començar l’any 711 la conquesta de la Península Ibèrica. S’hi van quedar fins a l’any  1492.
L’Estat que els musulmans van crear a la Península Ibèrica va rebre el nom d’Al-Andalus.

amunt

1. L'APARICIÓ DE L'ISLAM

MAHOMA, PROFETA DE L'ISLAM
L’islamisme va néixer a Aràbia. Els seus habitants eren politeistes i tenien a la Meca un centre religiós important, on es conserva la pedra negra de la Kaaba.

Mahoma va néixer a la Meca cap a l’any 570 i va quedar orfe molt aviat. Va ser educat pel seu oncle.

Segons la tradició, un dia l’arcàngel Gabriel li va anunciar que ell era el nou profeta d’Al·là (Déu en àrab) i havia de predicar una nova religió: l’islam.

L'HÈGIRA
Mahoma va explicar als habitants de la Meca el que Al·là li havia transmès, però el seu missatge no va ser ben acceptat i va ser perseguit per les seves idees.
Mahoma va abandonar la Meca per refugiar-se a la ciutat de Medina l’any 622: és l’anomenada hègira o fugida, data que marca l’inici de l’era musulmana.

Mahoma va aconseguir convertir els habitants de Medina a la nova religió, i amb la seva ajuda va atacar la Meca el 630, i va destruir els ídols antics.
Quan va morir, l’any 632, Mahoma havia dominat tot Aràbia.

salta imatges > apartat 2

 

Mahoma i l'islam

amunt

2. L'ISLAM

LA RELIGIÓ ISLÀMICA
L’Alcorà és el llibre sagrat dels musulmans i conté les veritats que Al·là va revelar a Mahoma. Consta de 114 sures o capítols dividits en versicles.
Els musulmans són monoteistes. Creuen en un Déu únic, Al·là.
Déu va enviar Mahoma, el seu profeta, per recordar als homes la llei que han de complir.
L’islam presenta dues grans tendències: el sunnisme i el xiisme.

L'ISLAM, UN CODI DE CONDUCTA
L’islam sosté alguns principis bàsics d’organització social, econòmica i política:
El poder només pertany a Déu, i els qui l’exerceixen són els seus delegats. Els dirigents són alhora caps polítics i religiosos. S’anomenen califes.
La propietat té un caràcter religiós. Tots els béns pertanyen a Déu i els homes únicament són els seus usuaris.
La justícia ha de ser aplicada seguint les normes de l’Alcorà.
L’organització familiar es regeix pels textos sagrats.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

La religió islàmica

L'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans

 

Una mesquita

La Kaba (La Meca)

amunt

3. L'EXPANSIÓ DE L'ISLAM

LA PRIMERA EXPANSIÓ: EL CALIFAT OMEIA DE DAMASC
L’any 644 els exèrcits musulmans ja controlaven Egipte, Síria i l’Iraq, i es llançaven a dominar Líbia i l’Iran.
Cap a occident ocuparen el nord d’Àfrica, van travessar la Península Ibèrica i s’endinsaren a França. Allà van ser derrotats a Poitiers, el 732.
Cap al nord van penetrar fins a Constantinoble.
Van penetrar per l’Àsia central i van travessar el riu Indus.
Els territoris conquerits van restar fins a l’any 750 sota l’autoritat dels califes de la dinastia omeia.

LA CONSOLIDACIÓ DE L'ISLAM
A partir de l’any 750, la família dels abbàssides de Bagdad van derrotar els omeies i van fundar una nova dinastia califal.
A partir del segle IX, la propagació de l’islam es va produir mitjançant l’influx que navegants i caravaners van exercir en molts indrets del món.
Però els abbàssides van anar perdent el control sobre aquests territoris. Algunes províncies van aconseguir la independència religiosa.
Al segle XIII, els mogols van imposar la seva autoritat sobre una bona part de les terres musulmanes. Més tard l’Imperi Turc va exercir el seu domini fins al segle XIX.

LA INTEGRACIÓ DELS POBLES CONQUERITS
Tot i que la conquesta es feia en nom de la religió, es permetia als pobles conquerits que practiquessin la seva religió.
Els cristians i els jueus gaudien de la condició de minoria protegida.
Durant els segles següents, com que els musulmans gaudien d’avantatges socials i econòmics, la majoria dels habitants dels territoris conquerits es va convertir a l’islamisme.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

L'expansió de l'islam

amunt

4. L'ISLAM A LA PENÍNSULA IBÈRICA: AL-ANDALUS

LA CONQUESTA
Els exèrcits musulmans van iniciar la conquesta de la Península Ibèrica l’any 711. Van conquerir el regne visigòtic.
Els visigots, ja afeblits a causa de baralles internes, van ser incapaços d’encarar-s’hi. El rei visigot Roderic va morir a la batalla de Guadalete i les seves tropes es dispersaren.
Els exèrcits musulmans van avançar ràpidament i van ocupar les principals ciutats d’Andalusia i Toledo, capital del regne visigòtic.
En set anys van controlar tota la Península, llevat de les zones més muntanyoses o despoblades.

L'EMIRAT DEPENDENT DE DAMASC
Una vegada controlat el territori, que els musulmans van anomenar Al-Andalus, es va convertir en una província o emirat dependent del califat omeia de Damasc.
La capital de l’emirat es va establir a la ciutat de Còrdova i van nomenar un valí (governador), que hi exercia el poder.
Els exèrcits musulmans van continuar la conquesta més enllà dels Pirineus, però van ser derrotats a Poitiers (732) i es van replegar definitivament a la Península.

L'EMIRAT INDEPENDENT
A mitjan segleVIII, l’últim membre de la família omeia, Abd al-Rahman I, es va establir a Al-Andalus.
Aviat Abd al-Rahman I va trencar amb el califat de Bagdad i es va proclamar emir independent. La unitat política amb Damasc s’havia trencat, però s’acceptava l’autoritat religiosa del califa.
Durant l’emirat independent, les disputes entre les famílies nobles establertes a les diverses regions d’Al-Andalus i el poder central van sovintejar.
Tanmateix, al llarg del segle X, es va produir una creixença important econòmica i cultural.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

La conquesta musulmana de la Península

amunt

5. DEL CALIFAT DE CÒRDOVA ALS REGNES DE TAIFES

EL CALIFAT DE CÒRDOVA
L’any 929, Abd al-Rahman III es va sentir fort per fer-se independent religiosament i es va proclamar califa dels creients d’Al-Andalus. Naixia així el califat de Còrdova.
L’època del califat (929-1036) va ser la de màxima esplendor i estabilitat d’Al-Andalus.
Es va produir una gran expansió econòmica i es van frenar els intents d’expansió dels regnes cristians hispànics, especialment en època d’Al-Mansur.

ELS REGNES DE TAIFES
A partir de l’any 1008, la unitat del califat es va començar a desintegrar.
En menys de 30 anys (1008-1031), Al-Andalus es va fragmentar en més de 25 regnes, les taifes, una mena de ciutats Estat, envoltades de territori, amb la ciutat com a centre econòmic.
Malgrat l’ajuda dels musulmans procedents del nord d’Àfrica (almoràvits i almohades), al segle XIII els cristians van conquerir la majoria de terres d’Al-Andalus.

EL REGNE TAIFA DE GRANADA
La taifa de Granada va ser l’única que va sobreviure a l’avanç dels regnes cristians al segle XIII. La governaven soldans o reis de la dinastia nassarita.
Aquesta taifa ocupava un ampli territori que comprenia les actuals províncies de Màlaga, Almeria, Granada i part de Cadis.
El regne taifa de Granada tenia una àmplia façana marítima, ports per al comerç i una agricultura de regadiu pròspera.
La seva enorme riquesa i la seva activitat econòmica van fer possible la seva pervivència.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

El califat de Còrdova al segle X

Els principals regnes de taifes al segle XI

El regne de Granada al segle XV

L'Alhambra de Granada

   

amunt

6. L'ECONOMIA I LA SOCIETAT ANDALUSINES

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Al món islàmic, el centre de l’activitat econòmica era la ciutat.
La majoria de la població es dedicava a l’agricultura. Els musulmans van introduir noves tècniques, com el regadiu.
També van posar en pràctica nous cultius com l’arròs, els cítrics, el cànem, etc.
Hi havia una artesania florent, organitzada i controlada per l’Estat.
El comerç era molt actiu.

L'ORGANITZACIÓ SOCIAL
Els musulmans. La població de religió musulmana estava formada per: àrabs, berbers i muladites.
Els no musulmans. Hi havia minories no musulmanes, que pagaven més impostos i patien certes limitacions de drets: els mossàrabs i els jueus.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7
Economia andalusina 

 

Una ciutat hispanomusulmana

Societat andalusina

amunt

7. LA CULTURA I L'ART ISLÀMICS

L'ESPLENDOR DE LA CULTURA ISLÀMICA
Entre els segles VIII i XII, la civilització islàmica va conèixer una etapa d’esplendor.
Tots els musulmans coneixien una mateixa llengua, l’àrab. Això va permetre que els coneixements es transmetessin fàcilment d’un territori a un altre.
Es va formar una cultura variada en la qual van destacar els estudis matemàtics i les ciències aplicades.
També tenien amplis coneixements de medicina i cirurgia, i van desenvolupar l’astronomia.

UN ART DIVERS I HOMOGENI
L’islam presenta també una gran diversitat a l’art per les influències que va rebre i va absorbir dels nombrosos territoris pels quals es va estendre.
En arquitectura predominen les construccions de maó i la influència oriental s’evidencia en la utilització d’arcs i cúpules.
L’edifici més representatiu és la mesquita.
En les arts decoratives, destaca la ceràmica i té una gran difusió la miniatura.

apartat 6 < salta imatges

 

Cultura hispanomusulmana

 
Palau de l'Aljaferia (Saragossa)  Mesquita de Còrdova 

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà